Sognetræf mødes man den sidste tirsdag i hver måned fra august til og med maj fra kl.14 til kl.17. 


Bemærk dog anden mødetid ved ekskurtioner eller når andet aftales. 

Sognetræf´s ledere Kate Christensen tlf. 39610588 og Inger Sohn Brok tlf. 39563542 glæder sig til at byde både nuværende og nye deltagere velkommen i vort kreative fællesskab.

Lederne

Sognetræf laver hvert år juleudsmykningen i kirken