Når man bliver døbt, bliver man automatisk medlem af folkekirken. Hvis du gerne vil være medlem, men ikke er døbt, skal du kontakte én af kirkens præster for at træffe aftale voksendåb.

Hvis du er døbt og gerne vil genindmeldes i folkekirken, så skal du også kontakte én af kirkens præster - enten pr. mail eller telefon. Når præsten efter samtale med dig har godkendt anmodningen om genoptagelse, registreres genoptagelsen i kirkebogen, hvorved den også er registret i CPR, og man skal igen betale kirkeskat.