Ved fødselsregistreringdødsanmeldelse og ved anmodning om navneændring og nye attester henvender man sig på http://www.borger.dk