Helleruplund Sogns Menighedsråd,
Sehestedsvej 1, 2900 Hellerup


foto maj 2017

Formand og kontaktperson
Ulrich Thostrup


telf. 81 61 54 18,
E-mail: uthostrup@hotmail.com 


Næstformand Bettina Brok

 

Kirkeværge William Plaskett
telf. 39 65 12 21
E-mail: ameliesfar@hotmail.com


Kasserer Trine Binow Nickelsen
 

Janne Dyving 


Kim Askgaard


Kirsten Bach Jørgensen


Stine Bech Nylander


Vibeke Brocks


Stedfortrædere: 
Henny Kortbæk

 

​Marie Nielsen


Poul Frederiksen

 

Anita Juel