Sognedagen i 2019 afholdes søndag d. 17. marts

Efter festgudstjeneste søndag d. 17. marts kl. 10.30, som kirkens kommende konfirmander står for, åbner Sognedagen 2019.  På loppemarkedet i kælderen under kirken, kan der gøres spændende kup, og garderoben kan blive udskiftet/suppleret for små penge. Cafe’en åbner kl. 12.00 for de frokostsultne eller kaffetørstige, og i salgsboden kan købes alverdens hjemmelavede lækkerier og spændende håndlavede ting. Hvis ikke det er nok, kan man prøve lykken i det store Lotteri med rigtig mange flotte præmier. Dagen krydres med top-underholdning af Barbershop Banden.

Sognedagen 2018

Sognedagen i Helleruplund i 2018 foregik søndag d. 18. marts 2018. Der blev samlet ind til Lukashuset - Børne- og ungehospice, der fik 28.000 kr. Vi er stolte over det flotte resultat!

Sognedagen 2017
Sognedagen i Helleruplund i 2017 foregik søndag d. 19. marts 2017. Det blev en fin og vellykket dag
med en masse frivillige i køkkenet, i loppeboderne og i vores lille ”butik” med hjemmelavede kreationer
og bagværk - og det hele var godt besøgt af en masse glade og købelystne kunder.
Samlet indbragte dagen på de ca. 3 timer et overskud på kr. 22.000. Et meget flot resultat!

Overskuddet blev igen i år doneret til Lukashuset - Børne- og ungehospice. 
Det høje overskud kan vi også takke vores mange sponsorer for. Vi modtog mange og helt
fantastiske gaver til vores lotteri, så lodderne var virkelig eftertragtede i år. Et stort tak skal lyde til
de gavmilde sponsorer !!!
Og også en stort tak til alle de frivillige, som stillede op og som er altafgørende for, at vi kan
afholde sognedag i Helleruplund år efter år.

 

Billeder mv. fra dagen kan ses her:
https://www.facebook.com/Helleruplund/photos/ms.c.eJxNkNsNwDAIAzeqgnnvv1gVCGk~;T2dMiFuImkZmmgKPFwuKOQ5DmZERediyPNH4bK~_HGc2485XX67vPp0~_49~;nhVX25Jq9hZky~;~;TUv44V6fjzzzoPk3lN8~_wjdP~_~_jVf7b3~;~;h7Q1uOw~_OF22vPs8~-.bps.a.768456016663246.1073741853.266318093543710/768456589996522/?type=3&theater

 

Vedtægter for Sognedagsudvalg i Helleruplund sogn

§1  Formål

Sognedagsudvalget har som sin primære opgave at forestå planlægning og afvikling af den årlige sognedag i Helleruplund sogn.

Sognedagen er en diakonal aktivitet i Helleruplund sogn, der har som formål at indsamle økonomiske midler til diakonalt og socialt arbejde i og uden for kirken.

Sognedagen har endvidere som hensigt at understøtte og styrke det sociale og frivillige arbejde og fællesskab i Helleruplund sogn.

Sognedagsudvalget kan påtage sig at forestå eller indgå i andre diakonale og sociale aktiviteter i sognet.

§2  Udvalgets sammensætning

Sognedagsudvalget udgøres af repræsentanter fra De Frivillige, Menighedsrådet og De grønne Pigespejdere, hvor de frivillige til enhver tid skal udgøre mindst halvdelen af udvalget og det samlede udvalg ikke overstiger 9 personer. Udvalget samarbejder om sognedagens gennemførelse og om evt. andre aktiviteter og initiativer.

Udvalget konstituerer sig med en formand. Udvalgets medlemmer udpeges årligt af hver af de tre repræsentationer.

§3  Møder

Udvalgtes formand indkalder til og leder møderne.

Udvalget afholder møder, der sikrer en hensigtsmæssig planlægning og afvikling af sognedagen. På møderne præciseres formålet med anvendelsen af sognedagens overskud, ligesom der planlægges møder med frivillige med henblik på fordeling og koordinering af opgaver og roller i forbindelse med sognedagens planlægning og afvikling.

Efter sognedagen afholdes et møde, der evaluerer forløbet og hvor der tages konkret stilling til fordeling af overskud.

Udvalgets beslutninger træffes ved almindelig flertal blandt de fremmødte.

§4  Opgaver

Planlægning, koordinering og afvikling af sognedagen omfatter bl.a. følgende opgaver:

  • Annoncering og PR (Helleruplundfolder, Villabyerne, plakater, hjemmeside m.v.)
  • Donationer/fundraising til lotterier m.v. (blandt sognets handlende og kirkens indkøbsparter)
  • Café (indkøb til og fremstilling af smørrebrød, kager og drikkevarer, m.v.)
  • Salgsboder (fremstilling af bagværk, marmelader, pyntegenstande m.v.)
  • Loppemarked (indsamling, sortering og salg af effekter)
  • Klargøring og oprydning af lokaler
  • Budget og regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor. Revisor udpeges for et år ad gangen.
  • Der afholdes et årligt arrangement for sognedagens frivillige.

§5  Udvalgets opløsning

Sognedagsudvalget kan opløses såfremt 2/3 af udvalgets medlemmer beslutter det. Ved opløsning tager udvalget stilling til anvendelsen af et eventuelt overskud, der skal anvendes i overensstemmelse med det overordnede formål for udvalgets arbejde.

Vedtægter tiltrådt d. 22.april 2013